kk Blog —— 通用基础


date [-d @int|str] [+%s|"+%F %T"]
netstat -ltunp
sar -n DEV 1

lsof

lsof查看端口被哪些程序在使用

1
2
3
4
lsof -i TCP:port -n
lsof -i UDP:port -n
lsof -i :port -n
lsof -i tcp:1521 -n

查看连接创建时间

1
2
3
4
5
6
7
8
netstat -npt | grep port
tcp    0   0 ::ffff:192.168.251.43:51520 ::ffff:192.168.110.231:8998 ESTABLISHED 32439/java 

lsof -p pid | grep port
java  32439 root 118u IPv6     165707367   0t0    TCP SC-HOST-43:51518->192.168.110.231:8998 (ESTABLISHED) 
java  32439 root 126u IPv6     165707404   0t0    TCP SC-HOST-43:51520->192.168.110.231:8998 (ESTABLISHED)

注意到118u和126u是这两个连接的文件名,然后去ll /proc/pid/fd/118,就可以看到这个连接的建立时间了。

查看进程启动路径

1
ls -l /proc/pid/xx